Windpark De Rietvelden

Windpark De Rietvelden

Windpark De Rietvelden is een initiatief van Heineken Brouwerij ‘s-Hertogenbosch, containerterminal BCTN, sloop- en aannemersbedrijf Barten, de familie Pennings, Raedthuys en Bossche Windmolen West om vier mega grote windturbines te plaatsen op het industrieterrein de Rietvelden. Maar dan wel tegen het bewoonde gebied aan; met huizen tot op 255 meter van de turbines.

Windturbines met een ashoogte van 125 meter en een diameter van 107 meter. Dus een tiphoogte van 178,5 meter.

Hieronder staat weergegeven waar deze mega turbines komen te staan (rood/geel);

De blauw/gele turbine is de bestaande turbine bij Treurenburg (ter vergelijking deze windmolen is 98 meter hoog en een diameter van 40 meter).

Deze link geeft de procedures weer van de gemeente.
De scherpere voorwaarden die de gemeente zou hebben doorgevoerd, zijn puur tekstuele aanpassingen in het voorstel, geen inhoudelijke aanpassingen.
Ook het genoemde gezondheidsonderzoek en draagvlakonderzoek is niet uitgevoerd.