De tijd dringt!

De gemeente heeft haast en heeft maandag, 12 juni 2017, de beoogde toestemming openbaar gemaakt : Omgevingsvergunning

Vanaf vandaag hebben we dus zes weken de tijd om een zienswijze in te brengen bij de gemeente. Dus voor maandag 24 juli!!!!