Inloopavond Wijktafel Bestuursraad Engelen en Bokhoven groot succes!

De bestuursraad van Engelen en Bokhoven organiseerde op dinsdag 11 juli jl. een inloopavond in de Engelenburcht voor omwonenden uit Engelen,  De Vutter, Gemaalweg, Engelsedijk en Kruiskamp.

Op deze inloopavond heeft de vereniging “actiecomité windpark RietveldenNEE” (voorheen bewonersplatform Engelen en Kruiskamp) zo’n 140 belangstellenden geïnformeerd over de procedures die er zijn t.a.v. de mogelijke plaatsing van de 4 windturbines en de zienswijze die men kan indienen.  Daarnaast werd het belang van de vereniging toegelicht.

Wilt u lid worden van de vereniging?

Voor 25 euro kunt  u lid worden van de vereniging WindparkRietveldenNEE zodat u wordt vertegenwoordigd tijdens de procedure bij de Raad van State.

Stuur een mail via het contactformulier,   u krijgt dan van ons een inschrijfformulier toegezonden met instructies.

Naast de zienswijze welke door de vereniging wordt ingediend, kunt  u uiteraard ook een persoonlijke zienswijze indienen met uw eigen verhaal. Als u lid wordt van de vereniging, kunt u – op verzoek – een basisformat zienswijze van ons ontvangen.

Van belang is om te weten dat u uiterlijk op 24 juli a.s. uw zienswijze kunt indienen bij de Gemeente ‘s-Hertogenbosch.

 

De tijd dringt!

De gemeente heeft haast en heeft maandag, 12 juni 2017, de beoogde toestemming openbaar gemaakt : Omgevingsvergunning

Vanaf vandaag hebben we dus zes weken de tijd om een zienswijze in te brengen bij de gemeente. Dus voor maandag 24 juli!!!!