Bij twijfel niet inhalen

Bij twijfel niet inhalen. Dat is kortgezegd de uitspraak van het Europese Hof van Justitie ten aanzien van de bouw van windturbines. Actiecomité Windpark De Rietvelden NEE komt vanwege deze uitspraak met een duidelijke verwijzing naar gezondheidsrisico’s weer in actie

Naarmate de windturbines in hoogte toenemen, zie je dat de voorgeschreven afstand tot woningen groter wordt in Europa.  Bijvoorbeeld in Beieren hanteert men de norm “tien maal tiphoogte” om zo negatieve effecten op omwonenden te minimaliseren.
In Nederland zijn we qua normering over afstand tot en geluid van windmolens achtergebleven op de rest van Europa. En dat lijkt niet langer houdbaar. 

“Bij twijfel niet inhalen” verder lezen

Windturbines veroorzaken gezondheidsschade!

Het “Democratisch Energie Initiatief” heeft het rapport “Voorkom het windturbinesyndroom” geschreven. Het DEI wil met dit rapport een begin maken om de medische kennis over de schade die windturbines teweeg brengen aan de gezondheid van de mens beter in kaart te brengen. Zodat deze kennis beter benut kan worden in de besluitvorming van de overheid en in rechtszaken, die bijvoorbeeld regionale en lokale organisaties voeren tegen ruimtelijke plannen die het leefmilieu en de gezondheid (kunnen) schaden.

Europees Hof : windturbines moeten veel strenger worden getoetst

Het Europees Hof oordeelde dat windturbines strenger moeten worden getoetst aan veel strengere normen voor de effecten op milieu en gezondheid.  Met andere woorden de Raad van State zou er wel eens naast kunnen zitten met de uitspraken over windturbines en windparken.

Hier een link naar de uitspraak van het Europees Hof : Uitspraak Europees Hof (PDF)

Voor wat achtergronden:

Teleurstellende uitspraak Raad van State

Vandaag heeft de Raad van State de uitspraak gepubliceerd. Helaas wordt de vergunning aan alle 4 de windturbines verleend.

Uiteraard zijn we allemaal zeer teleurgesteld in deze beslissing en komen woorden te kort!

De link naar de uitspraak: Uitspraak RvS

De eerste reactie van het actie comité :

De link naar het artikel in het Brabants Dagblad: Artikel BD

We komen zsm met een uitnodiging voor een laatste Algemene Ledenvergadering waarin we het proces evalueren en moeten afsluiten.

Uitspraak wederom uitgesteld …

Op 8 juli 2019 schreef de Raad van State aan de Vereniging Actiecomité Windpark Rietvelden NEE een brief met de volgende inhoud:
“Bovenvermelde zaak is op 3 april 2019 behandeld op een zitting van de Afdeling.
De termijn voor het doen van een uitspraak in deze zaak is verlengd. Ook binnen deze verlengde termijn is geen uitspraak gedaan.
De Afdeling streeft ernaar om uiterlijk op 7 augustus 2019 uitspraak te doen”.
Wij blijven duimen voor een goede afloop!

Uitspraak uitgesteld

Raad van State heeft laten weten dat de uitspraak niet binnen de beoogde zes weken gereed heeft en heeft de termijn met zes weken verlengd. Nog even geduld dus.

Informatiebijeenkomst Visie Energielandschap ’s-Hertogenbosch

Wij willen de volgende bijeenkomst onder de aandacht brengen omdat we weten dat mensen die ons volgen breder geïnteresseerd zijn in het energievraagstuk dan alleen de plannen rondom de Rietvelden.
Deze bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente, gaat dus niet over Windpark de Rietvelden. Wel over energieopwekking in het algemeen in onze omgeving.