Teleurstellende uitspraak Raad van State

Vandaag heeft de Raad van State de uitspraak gepubliceerd. Helaas wordt de vergunning aan alle 4 de windturbines verleend.

Uiteraard zijn we allemaal zeer teleurgesteld in deze beslissing en komen woorden te kort!

De link naar de uitspraak: Uitspraak RvS

De eerste reactie van het actie comité :

De link naar het artikel in het Brabants Dagblad: Artikel BD

We komen zsm met een uitnodiging voor een laatste Algemene Ledenvergadering waarin we het proces evalueren en moeten afsluiten.

Uitspraak wederom uitgesteld …

Op 8 juli 2019 schreef de Raad van State aan de Vereniging Actiecomité Windpark Rietvelden NEE een brief met de volgende inhoud:
“Bovenvermelde zaak is op 3 april 2019 behandeld op een zitting van de Afdeling.
De termijn voor het doen van een uitspraak in deze zaak is verlengd. Ook binnen deze verlengde termijn is geen uitspraak gedaan.
De Afdeling streeft ernaar om uiterlijk op 7 augustus 2019 uitspraak te doen”.
Wij blijven duimen voor een goede afloop!

Uitspraak uitgesteld

Raad van State heeft laten weten dat de uitspraak niet binnen de beoogde zes weken gereed heeft en heeft de termijn met zes weken verlengd. Nog even geduld dus.

Informatiebijeenkomst Visie Energielandschap ’s-Hertogenbosch

Wij willen de volgende bijeenkomst onder de aandacht brengen omdat we weten dat mensen die ons volgen breder geïnteresseerd zijn in het energievraagstuk dan alleen de plannen rondom de Rietvelden.
Deze bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente, gaat dus niet over Windpark de Rietvelden. Wel over energieopwekking in het algemeen in onze omgeving.

Persbericht NLVOW : “Hearing” in Genève

Voortgang in de Aarhus zaak: “Hearing” in Genève.

The Compliance Committee van de United Nation Economic Commission for Europe (UNECE) nodigt de NLVOW uit om te verschijnen in Genève voor een inhoudelijke behandeling. Een voor de NLVOW positieve uitslag kan een doorbraak betekenen in de zaak om burgers daadwerkelijk te laten deelnemen in de besluitvorming bij milieu gerelateerde overheidsbesluiten waaronder ook die van windparken.

Lees hier het volledige persbericht: Persbericht NLVOW

Door naar Raad van State

Bij deze laten wij u weten welk besluit het bestuur heeft genomen t.a.v. doorprocederen tot de Raad van State.
Na onderzoek en overleg met onze advocaat hebben we besloten om door te pakken richting Raad van State.
Zie hier ons Persbericht.

Windmolens maken wel degelijk ziek

Op 22 maart verscheen in  ‘Medisch Contact‘, een magazine voor artsen en medisch wetenschappers een artikel van de hand van huisarts Sylvia van Manen.

Het artikel is voor niet-abonnees slechts voor een deel te lezen.
Met toestemming van de uitgever plaatsen wij het volledige artikel online.
Op het artikel berust copyright en we verzoeken u om het artikel alleen ná overleg met de uitgever te kopiëren. Een hyperlink leggen naar deze pagina is wel toegestaan, uiteraard met bronvermelding van ‘Medisch Contact’ en auteur Sylvia van Manen.

Windmolens maken wel degelijk ziek

De waardebepaling van uw woning nabij een (gepland) windpark

Woningen nabij een windpark kunnen in waarde dalen. Dat is geen nieuws.
Dat houdt in dat de gemeente  de WOZ van uw woning lager zou moeten schatten. En daarna betaalt u iets minder onroerende zaak belasting.

Heeft u het voornemen om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-beschikking die de gemeente u onlangs heeft toegestuurd?
Dan is het belangrijk om éérst goed te onderzoeken wat de gevolgen voor u kunnen zijn.

Een voorbeeld
Wilt u binnenkort uw huis verkopen?
Dan is een verlaagde WOZ ongunstig voor de verkoopprijs van uw woning.

Een tweede voorbeeld
Heeft u een hogere WOZ-waarde ontvangen van de gemeente en heeft u een renteopslag op uw hypotheekrente? Dan kan uw hypotheekrente mogelijk omlaag. Dat is ook een reden om juist géén bezwaar te maken.

We verwijzen u graag naar de informatie van Vereniging Eigen Huis voor al uw WOZ vragen. Onder het kopje ‘WOZ in beeld’ kunt u een uitgebreide reader downloaden waarin o.a. aandacht voor windmolenproblematiek.

Uitspraak van de rechter

De rechter heeft het volgende beslist: “De gemeente Den Bosch had geen vergunning mogen verlenen voor de komst van een windmolen in de Diezemonding aan de Gemaalweg.” Dit is WT4 op de kaart. De overige drie windturbines keurt de rechter wel goed.
Sommige omwonenden zullen nu al opgelucht ademhalen, maar we zijn er nog niet. De volgende stap kan zijn:  de Raad van State.

Lees het bericht op de Rechtspraak.nl

windpark De Rietvelden