Nationaal burgerinitiatief “Stop de bouw van windmolens op land”

Tekent u ook de petitie “Stop de bouw van windmolens op land“?

Burgerinitiatief “Stop de bouw van windmolens op land” verzoekt de regering om

 • de SDE+ subsidies voor nieuwe windmolens op land op nul te stellen,
 • reeds toegekende SDE+ subsidies voor windmolens op land, die nog niet zijn gebouwd, weer in te trekken,
 • geen Rijksinpassingsplannen voor de bouw van windmolens op land meer vast te stellen,
 • aan de provincies duidelijk te maken dat de aan de provincies opgelegde taakstelling voor windenergie op land volgens de “Structuurvisie Windenergie op land” komt te vervallen,
 • het Nationaal Energieakkoord zodanig te herzien, dat er geen nieuwe windmolens op land meer zullen worden gebouwd,
 • te verklaren dat de bouw van windmolens op land geen nationaal belang vertegenwoordigt,
sharing is caring ...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Beroepschrift naar de rechtbank

Op 10 november heeft de verenigingsadvocaat zijn beroepschrift namens alle leden verstuurd naar de rechtbank.  Ook de advocaat die een aantal cliënten vertegenwoordigt via een rechtsbijstand heeft zijn beroepschrift verzonden. Daarnaast zijn er nog andere partijen die beroepschriften hebben ingediend. De hoop is op een rechter die de menselijke maat hanteert.

sharing is caring ...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Gemeente geeft op 27 september omgevingsvergunning af voor Windpark de Rietvelden

Ondanks een veelheid aan bezwaren die u en wij kenbaar maakten via onze zienswijzen, heeft de gemeente tóch beslist de omgevingsvergunning toe te kennen.
De vereniging heeft de advocaat opdracht gegeven om deze beschikking via juridische weg aan te vechten.

Op onderstaande link vindt u alle gemeentelijke documenten die bij de beschikking horen:

https://www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/vergunning-of-melding/omgevingsvergunning/omgevingsvergunning-ter-inzage/windpark-rietveldenweg.html

 

sharing is caring ...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Verslag van de eerste ALV op 25 september

Op 25 september vond de eerste algemene ledenvergadering plaats in de Engelenburcht.  Ongeveer 1/5 van alle geregistreerde leden was aanwezig bij deze bijeenkomst. De volgende onderwerpen werden besproken:

 • doelstelling van de vereniging
 • vraag: wie is er nu direct belanghebbende
 • financiële situatie van de vereniging
 • toelichting op de juridische stappen die nu volgen
 • wat is de rol van de rechtsbijstandverzekeraars
 • leden stellen benoeming van het bestuur vast

De notulen worden per email verstuurd naar alle leden

sharing is caring ...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Bezwaarschrift Gedeputeerde Staten 11 sept. ingediend.

Op 11 september heeft onze verenigingsadvocaat een bezwaarschrift ingediend bij Gedeputeerde Staten op de ontheffing Wet natuurbescherming soortenbescherming voor de bouw, exploitatie en het afbreken van vier windturbines op industrieterrein Rietvelden in ’s-Hertogenbosch, ZO48501.

Het is helaas niet gelukt om tijdig een basisformat op deze site te plaatsen die men persoonlijk kon indienen. Wij denken echter dat het bezwaarschrift namens al onze leden voldoende is.
Een beknopte versie van het bezwaarschrift vind u  hier: bezwaar ontheffing Natuur Provincie

sharing is caring ...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin