Over ons

Wie zijn wij?

Wij zijn bevlogen bewoners uit Engelen, de Gemaalweg/Engelsedijk en Kruiskamp. Wij hebben allen een groen hart en zijn groot voorstander van duurzame energie. Echter, niet in de vorm van enorme windturbines zo dicht op een woonwijk.  Wij hebben ons verdiept in de gevolgen en zijn overtuigd geraakt dat de keuze voor dit windpark is ingegeven door enkel economische en politieke belangen. De gezondheidsrisico’s en het draagvlak van bewoners tellen absoluut niet mee.

Wij zetten ons in voor het behoud van een gezonde leef-, woon-,  en werkomgeving in ons dorp en de wijk.

In 2016 zijn we gestart als bewonersplatform in Engelen en als platform ‘ Nee Windmolens de Rietvelden’ in Kruiskamp. In juni hebben we de krachten gebundeld in Actiecomité Windpark Rietvelden Nee.

Veel mensen hebben  zich al ingezet voor het bewonersplatform of verrichten ad hoc hand- en spandiensten.

Wat doen wij?

 In de statuten van de vereniging staat de doelstelling omschreven:

“ Het behartigen van de belangen en het vertegenwoordigen van haar leden, zo nodig met juridische en bestuurlijke middelen, in relatie tot de voorgenomen plaatsing van windturbines  Windpark Rietvelden en Treurenburg te ’s-Hertogenbosch, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk zijn” .

Actiecomité Windpark Rietvelden NEE
Rekeningnummer: NL03 RBRB 0956 2173 46
www.windparkrietveldennee.nl
KvK 69039690

sharing is caring ...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin