Overlast melden

Overlast melden bij Omgevingsdienst Brabant Noord

Bij de Omgevingsdienst Brabant Noord kun je klachten kwijt omtrent de windturbines. Voor spoedeisende klachten kan telefoonnummer (073) 681 28 21 gebruikt worden. Digitale klachten kunnen via een web formulier verstuurd worden.

NLVOW Klachten formulier

De registratie van klachten bij NLVOW is nodig om juridisch en politiek sterker te staan tegenover het ministeries van EZK en I&W. NLVOW verzoekt daarom iedereen de enquĂȘte telkens weer in te vullen op de NLVOW site, als er (ernstige) hinder ervaren wordt als gevolg van de geplaatste windturbines: https://nlvow.nl/form/klachtenregistratie