Wist u dat?

Wist u dat

  • Er een windwiki bestaat met wetenschappelijke artikelen: https://www.windwiki.nl/
  • Windturbines op zee wekken zo’n 40 procent meer energie op dan windturbines op het vasteland per megawatt geïnstalleerd vermogen.
  • Eigenlijk waait het niet zo erg in Den Bosch (zie windkaart nederland)
  • Alleen slechte windlocaties worden nog gesubsidieerd: bij minder wind meer subsidie. Dit trekt investeerders naar beroerde windlocaties zoals Den Bosch. Het zou veel milieuvriendelijker zijn om windturbines op zee te plaatsen, maar vanwege deze perverse subsidieregeling kiest juist ‘de minder bewuste’ ondernemer voor locaties op land.
  • De meest nabije huizen staan vanaf 255 meter afstand en de basisschool Antonius Abt én BSO staan op nog geen 550 meter van de beoogde windturbine. Deze laatste afstand geldt dus voor alle gebruikers van Engelerhart o.a.  de sportverenigingen.
  • Nederland is één van de weinige landen waar (nog) geen minimale afstand tussen windturbines en omwonenden is vastgelegd.
  • ‘Zorgvuldig draagvlakonderzoek’  is niet uitgevoerd door de gemeente.
  • Het gaat vaker mis met de inspraak en samenwerking:
  • De visualisaties (foto’s) die de gemeente laat zien t.a.v. het zicht op e windturbines zijn nogal vreemd te noemen , zie de Visualisaties t.b.v. Welstandstoets.

  • Ook vanuit Parijs zijn de Windturbines op De Rietvelden niet te zien …