Door naar Raad van State

Bij deze laten wij u weten welk besluit het bestuur heeft genomen t.a.v. doorprocederen tot de Raad van State.
Na onderzoek en overleg met onze advocaat hebben we besloten om door te pakken richting Raad van State.
Zie hier ons Persbericht.

De tijd dringt!

De gemeente heeft haast en heeft maandag, 12 juni 2017, de beoogde toestemming openbaar gemaakt : Omgevingsvergunning

Vanaf vandaag hebben we dus zes weken de tijd om een zienswijze in te brengen bij de gemeente. Dus voor maandag 24 juli!!!!