Nieuwe geluiden rond windturbines

Dit artikel staat ook in de tweeterp van 22 mei 2021

Sinds het laatste nieuwsbericht van het actiecomité Windpark Rietvelden NEE in januari is er veel gebeurd.

De bouw

De heipalen zijn geslagen, de grondcontouren van de vier windreuzen bij Engelen zijn zichtbaar geworden. De bouw gaat door, ondanks dat volgens Europees Recht windturbines van huidige hoogte, omvang en impact MER-plichtig zijn, en hierover in Nederland nog geen duidelijke uitspraak is gedaan.

Ondertussen heeft de gemeente Den Bosch er wel voor gekozen om de afstand van nieuw te bouwen windturbines tot woonkernen te verhogen tot 1.000 meter. Bij windpark De Rietvelden is de afstand tot de eerste woningen minder dan 400 meter. Voortschrijdend inzicht? Inzicht, waar wij als  actiecomité al jaren met argumenten voor hebben gevochten, wordt nu toegepast. Impliciet erkent de gemeente hiermee het feit dat afstanden kleiner dan 1000 meter niet correct zijn, dit zou moeten leiden tot intrekking van de afgegeven vergunningen!

Tegengeluid
In de media zien we een afbrokkelende acceptatie van windturbines nabij woonwijken. Burgers komen steeds vaker in opstand. Artsen spreken hun zorgen uit over de gezondheidsschade voor omwonenden.

Gezondheidsrisico’s hangen samen met de grootte van de windturbines en kunnen niet van land tot land verschillen. In Europese landen hebben gezondheidsinstanties onderzoek gedaan naar de invloed van windturbines van 150 meter of hoger. In Frankrijk heeft dat geleid tot een minimale afstand van anderhalve kilometer tussen windturbines en huizen. In het Verenigd Koninkrijk is die verplichte afstand zelfs vastgesteld op drie kilometer.

RIVM

In 2009 heeft het RIVM het advies uitgebracht een richtwaarde van maximaal 40 dB aan te houden, om omwonenden tegen overlast te beschermen. Dit betekende dat slechts 5% van het Nederlandse grondoppervlak voor windenergie kon worden gebruikt – we zijn een dichtbevolkt landje. Toch heeft de kamer besloten om de norm -oorspronkelijk bedoeld om omwonenden te beschermen- aan te passen naar een norm waarmee maximaal kon worden gebouwd: de meest soepele norm van Europa, slechts 300 meter tot bebouwing. Daarnaast stelde het rapport dat stedelijk gebied en woongebied dient te worden uitgesloten als zoekgebied voor nieuwe turbines. En bovenal, dat daar geen uitzonderingen op mogelijk zijn!

Inmiddels wordt het protest tegen windturbines ook door vele artsen gedragen. Klinisch fysicus Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum komt, op basis van een overzicht van ruim 300 wetenschappelijke onderzoeken naar de gezondheidseffecten van windturbinegeluid, tot de aanbeveling  om minimaal 10 x de masthoogte aan te houden tot bebouwing. In Amsterdam heeft een groep van ruim 100 huisartsen en specialisten een petitie aan de gemeente geschreven met zware kritiek op de RIVM rapporten uit 2019 en 2020. De rapporten van het RIVM bespreken namelijk de effecten van turbines tot 120 meter, terwijl de huidige turbines tot wel 270 meter hoog zijn, en -nog steeds- op 300 meter afstand van woningen gebouwd mogen worden. Emeritus hoogleraar KNO Louw Feenstra spreekt als expert tot de Amsterdamse gemeenteraad met een duidelijke conclusie: bouw niet te dicht bij omwonenden. Vooral slaapproblemen leiden tot gezondheidsschade.

Om de informatie over windturbines beter beschikbaar te maken, wordt momenteel een website gevuld: www.windwiki.nl. Hierin worden wetenschappelijke artikelen over windturbines opgenomen, en voorzien van een Nederlandse samenvatting en plaatsbepaling. De genoemde rapporten van het RIVM zijn ook opgenomen, evenals het arrest van de Amsterdamse medici.

Gevolgen overheidsbeleid

Doordat de adviezen niet zijn overgenomen door de overheid leven vele omwonenden met grote overlast. Neem bijvoorbeeld windpark N33: het voldoet aan de wettelijke normen en toch heeft een grote groep omwonenden buitensporige overlast.

Of neem windpark Spui, waar 8 van de 12 omwonenden op ong. 600 meter afstand binnen een jaar zijn verhuisd.

Het actiecomité en de resultaten van de flyeractie

Het actiecomité voelt zich gesterkt door de vele positieve reacties op de huis-aan-huis verstrekte flyer. De inzamelactie heeft voor het nu voldoende opgebracht om juridisch de eerste stappen te zetten. Daarvoor zijn we enorm dankbaar.

Op 6 januari en 26 april heeft het actiecomité gesteund door advocaat Peter de Lange een intrekkingsverzoek en een zienswijze ingediend bij de gemeente. We doen hierin een beroep op het college van B&W om:

  • de vergunning nietig te verklaren conform Europees Recht en een MER procedure te starten;
  • de bouw op te schorten totdat er een uitspraak is op bovenstaand verzoek;
  • te toetsen of de plaatsing van de windturbines voldoet aan de Europese eis voor een goed leefmilieu.

Als de gemeente de vergunning niet intrekt of de bouw niet stillegt volgt nog voor de zomer een juridische procedure.

Lid worden van de vereniging

Wilt u  ons steunen door lid te worden? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met info@windparkrietveldenNEE.nl of kijk op onze website www.WindparkRietveldenNEE.nl

En voor meer inhoudelijke informatie: bezoek eens www.windwiki.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *