De werkzaamheden rond het windpark gaan aanvangen, maar wij gaan door!

De initiatiefnemers van het windpark hebben aangegeven dat de werkzaamheden gewoon volgens plan gaan aanvangen. Dit ondanks het feit dat ze door onze advocaat gevraagd zijn om de activiteiten voorlopig te staken en de gemeente door onze advocaat gevraagd is om te handhaven.

Interessant hierbij is dat op grond van zaken in Houten en Delfzijl de Raad van State gaat nadenken over de geldigheid van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Zij gaat een zitting houden over dit onderwerp “in de eerste helft van 2021”. Dit heeft mogelijk een impact voor alle verleende en te verlenen vergunningen voor windturbines in Nederland.

Zie bericht op de site van Vos & De Lange advocaten: Regels windturbines in strijd met Europees Recht (III) – Vos & De Lange Advocaten (vdladvocaten.nl)

alsmede de brief van de Raad van State aan hen:Brief-van-RvS-d.d.-22-december-2020.pdf (vdladvocaten.nl)

Wij hebben om een reactie gevraagd van P. De Lange en hij melden o.a. het volgende:

In beginsel is juist wat wordt opgemerkt over terugwerkende kracht. Maar het Europese Hof heeft ook al eerder uitgemaakt dat nietigheid of vernietiging ook bestaande windparken treft. Bovendien kan worden verzocht om intrekking van de vergunningen, omdat deze in strijd zijn met het Unierecht en (dus) wettelijke grondslag missen.

Mocht dat bestuursrechtelijk al niet kunnen (quod non), dan is er nog de civiele rechtsingang. Want als onrechtmatig hinder en overlast wordt toegebracht aan omwonenden en buren, kan ook dat verboden worden. Dat wordt des te aannemelijker indien blijkt dat de vergunningen (achteraf bezien) eigenlijk nooit verleend hadden mogen worden, omdat gezondheidsschade en schade aan het milieu niet is uitgesloten. 

De gemeente en de initiatiefnemers zijn in ‘s-Hertogenbosch al gewaarschuwd. Zij kunnen zich later ook niet meer op het standpunt stellen van niets hebben geweten. 

Dus ja, wij gaan door op de ingeslagen weg!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *