Verslag van de eerste ALV op 25 september

Op 25 september vond de eerste algemene ledenvergadering plaats in de Engelenburcht.  Ongeveer 1/5 van alle geregistreerde leden was aanwezig bij deze bijeenkomst. De volgende onderwerpen werden besproken:

  • doelstelling van de vereniging
  • vraag: wie is er nu direct belanghebbende
  • financiële situatie van de vereniging
  • toelichting op de juridische stappen die nu volgen
  • wat is de rol van de rechtsbijstandverzekeraars
  • leden stellen benoeming van het bestuur vast

De notulen worden per email verstuurd naar alle leden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *