Europees Hof : windturbines moeten veel strenger worden getoetst

Het Europees Hof oordeelde dat windturbines strenger moeten worden getoetst aan veel strengere normen voor de effecten op milieu en gezondheid.  Met andere woorden de Raad van State zou er wel eens naast kunnen zitten met de uitspraken over windturbines en windparken.

Hier een link naar de uitspraak van het Europees Hof : Uitspraak Europees Hof (PDF)

Voor wat achtergronden:

sharing is caring ...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Teleurstellende uitspraak Raad van State

Vandaag heeft de Raad van State de uitspraak gepubliceerd. Helaas wordt de vergunning aan alle 4 de windturbines verleend.

Uiteraard zijn we allemaal zeer teleurgesteld in deze beslissing en komen woorden te kort!

De link naar de uitspraak: Uitspraak RvS

De eerste reactie van het actie comité :

De link naar het artikel in het Brabants Dagblad: Artikel BD

We komen zsm met een uitnodiging voor een laatste Algemene Ledenvergadering waarin we het proces evalueren en moeten afsluiten.

sharing is caring ...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Uitspraak wederom uitgesteld …

Op 8 juli 2019 schreef de Raad van State aan de Vereniging Actiecomité Windpark Rietvelden NEE een brief met de volgende inhoud:
“Bovenvermelde zaak is op 3 april 2019 behandeld op een zitting van de Afdeling.
De termijn voor het doen van een uitspraak in deze zaak is verlengd. Ook binnen deze verlengde termijn is geen uitspraak gedaan.
De Afdeling streeft ernaar om uiterlijk op 7 augustus 2019 uitspraak te doen”.
Wij blijven duimen voor een goede afloop!
sharing is caring ...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Informatiebijeenkomst Visie Energielandschap ’s-Hertogenbosch

Wij willen de volgende bijeenkomst onder de aandacht brengen omdat we weten dat mensen die ons volgen breder geïnteresseerd zijn in het energievraagstuk dan alleen de plannen rondom de Rietvelden.
Deze bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente, gaat dus niet over Windpark de Rietvelden. Wel over energieopwekking in het algemeen in onze omgeving.
sharing is caring ...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Persbericht NLVOW : “Hearing” in Genève

Voortgang in de Aarhus zaak: “Hearing” in Genève.

The Compliance Committee van de United Nation Economic Commission for Europe (UNECE) nodigt de NLVOW uit om te verschijnen in Genève voor een inhoudelijke behandeling. Een voor de NLVOW positieve uitslag kan een doorbraak betekenen in de zaak om burgers daadwerkelijk te laten deelnemen in de besluitvorming bij milieu gerelateerde overheidsbesluiten waaronder ook die van windparken.

Lees hier het volledige persbericht: Persbericht NLVOW

sharing is caring ...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Windmolens maken wel degelijk ziek

Op 22 maart verscheen in  ‘Medisch Contact‘, een magazine voor artsen en medisch wetenschappers een artikel van de hand van huisarts Sylvia van Manen.

Het artikel is voor niet-abonnees slechts voor een deel te lezen.
Met toestemming van de uitgever plaatsen wij het volledige artikel online.
Op het artikel berust copyright en we verzoeken u om het artikel alleen ná overleg met de uitgever te kopiëren. Een hyperlink leggen naar deze pagina is wel toegestaan, uiteraard met bronvermelding van ‘Medisch Contact’ en auteur Sylvia van Manen.

Windmolens maken wel degelijk ziek

sharing is caring ...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin